Пример HTML-страницы

Намаз убагы,жана намаз уйронуу болуму!

Намаз убагы,жана намаз уйронуу болуму! Намаз убагы,жана намаз уйронуу болуму!

https://kyrgyzcha.site/?p=2159&preview=trueПАРЗ НАМАЗ: ЭРКЕКТЕРДИН ОКУУ ТАРТИБИ
Бул теманы 12 адам талкуулап жатат, бизге кошулуңуз!
Намаз, өзүңүздөр билгендей, Исламдын эң негизги түркүктөрүнүн бири. Намаз аркылуу Аллахтын пендеси дене жана рух аркылуу Раббисинин ибадаттарын аткарат.

Исламдын ыйык китебинде жана Алла Тааланын акыркы элчисинин (С.Г.В.) асыл сүннөтүндө ыймандуулар үчүн намаздын маанилүүлүгү жөнүндө көптөгөн шилтемелер бар. Демек, Жаратканыбыз «Жөргөмүш» сүрөсүндө чындыгында намаз окууну буйруйт:

АЯТТАН НАМАЗ КЫЛЫНЫЗ, НАМАЗ КЫЛЫНЫЗ. Чындыгында, намаз жийиркеничтүү жана каралоодон сактайт (29:45)

Сунниттик исламдын практикасы төрт мазхабка таянат, алардын болушу бүткүл диний системанын ийкемдүүлүгүн көрсөтүп турат. Бул материалда биз сүннизмдеги бул жалпы кабыл алынган теологиялык жана укуктук мектептердин алкагында намазды эркектер кантип окуй турганын айтып беребиз. Орус тилдүү мусулмандардын арасында ханафий мазхабы үстөмдүк кылып жатканын эске алып, иллюстрация катары ушул теологиялык-укуктук мектеп боюнча намаз окуунун тартиби тууралуу видеоролик көрсөтүлөт.

Эске сала кетсек, намазды туура деп таануу үчүн төмөнкү шарттар түзүлөт: адамдын исламды моюнга алуусу жана анын руханий толуктугу, бойго жеткени (шарияттын позициясынан), ал үчүн белгиленген убакытта намаз окуу (Россия Федерациясынын шаарлары үчүн намаздардын графиги). жана КМШга кирген мамлекеттер бул жерде көрсөтүлөт), тахараттын болушу, кийимдин жана намаз окулуучу жердин тазалыгы, авраттын сакталышы (рукуда уят жерлер ачылбашы үчүн), Кыйблага (Каабага) кайрылуу. , адамдын намаз окууга ниети.

Намаз окуунун тартиби
(эртең мененки мисал боюнча)

Бул намаз эки рекет сүннөт жана фарзды камтыйт. Ыймандуу адам алгач таң намазын так окуу үчүн үнүн чыгарып же унчукпай айтуусу керек. Анан такбири тахрим – «Аллаху Акбар!» деп айтылат. («Аллах улук!»). Такбирдин бул түрү намаздын башталышын көрсөтөт. Андан кийин адамга тыш сөздөрдү айтууга жана намазга түздөн-түз тиешеси жок кыймылдарды жасоого тыюу салынат. Болбосо, ал бүттү деп эсептелбейт.

Тахрим такбиринде колдун кандай абалда турганына көңүл буруу зарыл. Ханафи жана Малики мазхабдары сүннөт деңгээлинде эркектердин колдорун баштын артына көтөрүү жана баш бармак менен кулактын төшөгүнө тийүү зарылдыгын ырасташат, ал эми Шафии жана Ханбалиде бул зарыл эмес. Бул амалдан кийин дуа-сана окулат:

СУБХАНАКАЛЛАХУММА ВА БИХАМДИКА, ВА ТАБАРАКАСМУК, ВА ТААЛ ЖАДДУК, ВА ЛА ИЛЯХ ГАЙРУК

Котормосу: «Аллахым, Сага мактоолор жана мактоолор болсун! Атың такыба, Улуулугуң баарынан жогору. Жана Сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок».

Белгилей кетсек, Шафии мазхабынын алкагында дагы бир дуа-сана колдонулат:

Важьяхту важхийа лил-лазий фатарас-самауааати вал-ард, ханифам-муслима, ва ма ана мин ал-мушрикин, ИННАС-салати ва нусуки, ва махйая, ва мамати лил-лахийваялиъабиййакиля, ва мамати лил-ләхии ваялиъабийакиля, ВА АНА МИНАЛ-МУСЛИМИН

Котормосу: «Асмандарды жана жерди жаратканга жүзүмдү бурамын. А мен мушрик эмесмин. Акыйкатта, менин намазым, жакшы кулк-мүнөзүм, жашоом жана өлүмүм бир гана шериги жок ааламдардын Раббиси Аллага таандык. Мага ушундай буйрук кылынды жана мен (Улуу Жаратуучуга моюн сунган) мусулмандарданмын.

Учурда колду Имам Абу Ханифанын мазхабы боюнча эркектер киндиктен ылдый коюу керек. Оң колдун баш бармагы жана кичине манжалары сол колдун билегине оролот. Шафии мазхабында кол киндиктен жогору, бирок көкүрөктөн ылдый болушу керек. Маликилер көбүнчө колун ылдый түшүрүшөт. Ханбалий мазхабында колду киндиктен ылдыйбы же жогору койгону кайда так коюу керектиги боюнча бирдиктүү пикир жок. Бул суроонун чечими эң ишенимдүү адамдардын эркине калтырылган.

Ракаат №1
Турган — кыям

Дуа-сандан кийин “таауз” формулалары окулат: “Агузу бил-Ляхи мин аш-шайтан ир-ражим” (“Таш бараңга алынган шайтандан Аллага кайрылам”), басмалла: “Бисмиллая-ир-Рахман”. ир-Рахийм” (“Бисмиллех (мен жумуш баштайм)”) жана Курандын биринчи сүрөөсү “Фатиха”. Андан кийин башка сүрөөлөр же Куран аяттары (кеминде үч). Биринчи рекетте окула турган кошумча Куран тексттерине мисал катары Каусар сүрөөсүн айтсак болот:

ИННАА АГТАИНА КЯЛ-КЯУСАР. ФАСАЛЛИ ЛИ-РАББИКЯ УА-АНКХАР. ИННА ША НИЯКЯ ХУВАЛ-АБЕТАР (108:1-3)

Маанисинин котормосу (Э.Кулиевдин айтуусу боюнча): «Биз силерге молчулук бердик (Бейиштеги дарыя, ал – Каусар деп аталат). Андыктан Раббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал. Чындыгында, сенин жек көрүүчүң баласыз болот».

Фатиханы жана Куран текстинин башка бөлүктөрүн окуп жатканда намаздын вертикалдуу абалы «кыям» (туру) деп аталат.

кур жаа — кол ‘

Андан кийин момун белине жаа жасап (кол же рукуг) манжаларын тизе чөйчөктөрүнө бир аз бөлөкчө кармайт, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, белин жерге параллелдүү түз кармоого аракет кылып, өзүнө сөздөрдү айтат. үч жолу:СубханаРаббиаль-Газыйм( Улуу Раббим»). Андан кийин колдун абалынан «СамигАллаху ли-ман хамидя» («Аллах тасбих айтканды угат») деген сөздөр менен вертикалдуу абалга чыгуу керек. Андан кийин ибадат кылуучу формуланы өзүнө айтат: «Раббана лакал-хамде» («Оо, Раббибиз, Сага мактоолор болсун»). Бел жаасынан чыгууда адамдын колдору тулку боюна түшүрүлөт.

Белгилей кетсек, Шафии жана Ханбалий мазхабында рүкү башталаардан мурда адам ханафий жана маликилердин такбири тахриминдегидей колун көтөрүшү керек. Ошол эле учурда экинчиси үчүн жуп сандагы рекеттер менен намаздардагы мындай кыймыл мүнөздүү эмес.

Жерге таазим кылуу — сужуд

Намаздын кийинки элементи сужуд (же сажда) – табира тахрим сөздөрү менен жерге таазим кылуу. Бул амалды кантип аткаруу керектиги боюнча ар кайсы мазхабтарда пикирлер ар түрдүү болгон. Ар кайсы мазхабдагы мусулман аалымдарынын көбү Мухаммаддын (С.Г.В.) ааламдарынын ырайымы сүннөтүнө таянып, алгач тизелер жерге, андан кийин колдорго жана эң аягында эки эки буттун ортосунда жайгашкан башка түшөт деп айтышкан. колдору. Шафии мазхабында колдор ийинин деңгээлинде коюлган. Манжалардын учтары жерде кармалып, Кыйблага карай багытталышы керек. Сажудда көздөрдү жабуу керек эмес.

Сажда ыймандуулардын Жараткандын эркине баш ийүүсүн билдирет. Чындыгында, бул намаздын негизги элементи — адам денесинин эң маанилүү жана эң бийик бөлүгүн (башын) эң түбүнө (пол/жер) түшүрөт. Маңдайы да, мурундун учу да бетине тийип, буттун манжалары полдон түшпөшү зарыл. Бул абалда «СубханаРаббиал-Агля» («Баарынан жогору турган Раббим ыйык») деген сөздөр үч жолу айтылат. Намаз “Аллаху Акбар” такбири менен саждадан чыгат. Ошол эле учурда алгач башын, анан колун көтөрүп, сол бутуна отурат. Отурган абалда колду жамбашка коюп, манжалар тизеге тийет. Момун бул абалда бир нече секунд турат, андан соң бул жерде айтылган алгоритм боюнча кайрадан сажда кылат.

Так рекеттерде саждадан чыгуу намаз окуган адам адегенде жүзүн жерден, анан колун көтөрө тургандай жасалат. Адам биринчи рекеттин кыямына окшош («Аллаху Акбар» деген сөздөр менен) вертикалдуу абалга кайтат. Ошентип намаздын экинчи рекети башталат.

Ракаат №2
Кыямда «Фатиха» сүрөөсү кайрадан биринчи жолу окулат, андан кийин башка сүрө же үчтөн кем эмес ырааттуу аят окулат. Бирок булар биринчи рекетте колдонулган Ыйык Китептеги аяттардан айырмаланып турушу керек. Мисал катары Ихлас сүрөсүн алалы:

КУЛ ХУ АЛЛАХУ АХАДЕ. АЛЛАХ ШАМАД. ЛЯМ ЯЛИДЕ ВА ЛЯМ ЮЛИДЕ. ВА ЛЯМ Я КУЛ ЛАХУ КУФУАН АХАДЕ (112:1-4)

Маанинин котормосу: «Айткын: «Ал Аллах жалгыз, Аллах Зат. Ал төрөгөн эмес жана төрөлгөн эмес жана Ага теңдеш жок»».

Ташаххуд
Экинчи рекетте мусулман биринчи рекетте окулгандай жерге ийилип, рүкү кылат. Бир гана айырмасы, сужуддан кийин сыйынуучу отурган абалда калат — кууд (мында оң бут полго перпендикуляр, ал эми манжалары Кыйблага карай багытталышы керек, ал эми сол бут эркин жатып, үстүн кысып турат. ибадат кылуучунун салмагы астында полго таянып) жана өзүнө дуа ташаххуд айтат:

АТ-ТАХИЯТУ ЛИЛЛАХИ УАС-САЛАУАТУ УАТ-ТАЙИБАТ. Ассаляму алейкум Галяйкыя, АЮХАН-НАБИЮ, ВА РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРАКЯТУХ. АС-САЛАМ АЛАЙНА ВА АЛА ГЫЙБАДИЛЛАХИС-САЛИХИН. АШХАДУ АЛЛАЯ ИЛЬЯХА ИЛЛАЛЛОХУ ВА АШХАДУ АН-НА МУХАММЕДАН ГАБУДУХУ ВА РАСУЛЮХ

Котормосу: «Аллахка салам, дуалар жана эң сонун сөз, салам сага болсун, эй Пайгамбар, Аллахтын ырайымы жана берекеси, бизге жана Алланын салих пенделерине салам болсун! Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигине күбөлүк берем жана Мухаммад Анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берем».

Ташахты отурганда жана окуганда эң керектүү амал (мустахаб).

Аллах Таалага ыйман келтирүү тууралуу шахаданын үзүндүсүн айтууда оң колдун сөөмөйүн көтөрүү эсептелет («Ашхаду алла-иляха иллаллаху»). Кийинки фразада («ва ашхаду ан-на Мухаммадан габудуху ва расулух») манжаңызды түшүрүп, щетканы баштапкы абалына келтиришиңиз керек.

https://kyrgyzcha.site/?p=2159&preview=trueСалават
Ташаххуддан кийин намаз эки рекеттен турган болсо (мисалы, багымдат намазында сүннөт жана фарз, бешим, шам жана куптан намаздарында сүннөт) салават окулат. Бул, чынында, бири-бирине окшош эки бөлүктөн турган Кудайдын акыркы элчиси (LGV) үчүн сыйынуу:

АЛЛАХУММА САЛЛИ АЛА МУХАММАДИН ВА АЛА АЛИ МУХАММАД. Кыямаа салайыта ‘ала Ибрахим ва ‘ала Али Ибрахим, ин-накья хамийдун мажиид. АЛЛАХУММА БАРИК АЛА МУХАММАДИН ВА АЛА АЛИ МУХАММАД. Кыямаа Баракта ‘АЛА ИБРАХИМАХ ВА ‘АЛА АЛИ ИБРАХИМАХ, ИН-НАКЯ ХАМИЙДУН МАДЖИД

Котормосу: «Оо, Аллах, Ибрахимге жана Ибрахимдин үй-бүлөсүнө береке бергендей, Мухаммадга жана Мухаммаддын үй-бүлөсүнө мактоолор болсун. Чындыгында, Сен мактоого татыктуусуң. Даңктуу! Оо, Аллахым, Ибрахимге жана Ибрахимдин үй-бүлөсүнө салават кылганыңдай, Мухаммадга жана Мухаммаддын үй-бүлөсүнө салаваттарды жибер. Чындыгында, Сен мактоого татыктуусуң, Даңктуусуң!»

Салаваттын аягында Бакара сүрөсүнүн аяты окулат:

Раббания атынна фид-дунья хасанатан ва филь ахирати хасанатан, ва кыина газабаннар (2:201)

Мааниси: «Оо, Раббибиз! Бизге бул дүйнөдө да, акыретте да жакшылыктарды бер жана бизди тозок азабынан сакта!».

салам
Андан кийин намазчы жүзүн оңго, солго кезектешип буруп, көзүн ийнине тиктеп салам айтат:

Ассаламу алейкум уа РАХМАТУЛЛАХ

Котормосу: «Сага тынчтык жана Аллахтын рахматы».

Саламдашуу так кимге багытталганы тууралуу көптөгөн пикирлер бар. Эгерде ар кандай көз караштарды жалпылай турган болсок, анда бул аракет момундун башка ибадат кылуучуларга, адамдын амалын жазып турган периштелерге жана мусулман жиндерине айткан саламды билдирет.

Бул учурда эки рекеттен турган намаз бүтөт. Саламдан кийин дуба үч жолу «Астагфируллах» («Кечир мени Раббим») сөзүн айтып, дубаны толуктайт:

АЛЛАХУММА АНТЯС-САЛАМ ВА МИНКИЯС-САЛАЙАМ, ТАБАРАКТЯ и-ЗАЛ-ЖАЛАЯЛИ УАЛ-ИКРАМ

Котормосу: «Оо, Аллах, Сен дүйнөсүң, тынчтык Сенден гана. Бизге бата бер».

Сыйынуучу бул сөздөрдү колдорун көкүрөк деңгээлинде көтөрүп айтат. Андан кийин колдорун ылдый түшүрүп, бетине өткөрөт.

Маанилүү өзгөчөлүктөр
Намаздын сүннөт болгон бөлүктөрү момун бардык сөздөрдү өзүнө айта тургандай кылып окулат. Фарз бөлүгүндө нерселер бир аз башкача. Такбири тахрим, калган такбирлер колду жасоодо жана сажда, салам үн чыгарып айтылат. Ошол эле учурда багымдат, шам жана куптан намаздарынын парздарында биринчи рекет рекеттеринде «Фатиха» жана кошумча сүрө (же аяттар) да үн чыгарып намазга окулат.

4 рекеттен турган Намаз да дээрлик ушундай жол менен окулат. Бир гана айырмасы, ташаххуддан кийинки 2-рекетте намаз окуган адам 3-рекетке туруп, биринчи рекеттегидей, ал эми 4-рекетте экинчи рекетте салават, салам жана акыркы дуба менен окушу керек. Бул жерде айта кетчү нерсе, төрт рекет фарз намаздарда тик туруп (кыям) Фатихадан кийинки 3 жана 4-рекеттерде бир дагы кыска сүрө окулбайт. Анын ордуна, момун дароо бел жаа кирет.

Ушундай эле намаз тартиби бардык суннит мазхабдарына мүнөздүү.

Беш убак намаздын рекеттеринин саны, аттары жана убакыттары
Багымдат намазы (Багымдат) — эки рекет сүннөт жана эки фарз.

Убакыт: таң аткандан күн чыкканга чейин. Аллахтын акыркы элчисинин (саллаллаху алейхи васаллам) хадисинде: «Эгер адам багымдат намазынын биринчи рекетин (фарз бөлүгүн билдирет) күн чыга электе окуй алса, анда анын намазы эсепке алынат» (Бухари) деп айтылган. . Момун кечиксе, бул дубаны күн чыккандан кийин жарым сааттан кийин кайра окуу керек.

Бешим намазы (бешим, май) – төрт рекет сүннөт, төрт фарз жана эки сүннөт.

Убакыт: Асман телосу өзүнүн зенитинде болууну токтоткон (бөгөт) учурдан тартып, объекттин көлөкөсү өзүнөн чоңураак болгонго чейин. Бешим намазынын убактысы маселеси боюнча теологиялык чөйрөдө пикир келишпестиктер бар. Имам Агзам Абу Ханифа бул учур нерсенин көлөкөсү анын узундугунан эки эсе ашкан учурда болот деп ишенген. Бирок, башка ханафий уламалары жана башка үч мазхабтын өкүлдөрү көлөкө объектиден чоңоюп кетсе эле, зухр намазынын убактысы бүтөт деген позицияны бекем карманышкан.

Шам намазы (аср, икенде) — төрт рекет фарз.

Убакыт: объекттин көлөкөсү өзүнөн чоңураак болгон учурдан тартып күн батканга чейин. Шам намазынын убактысын эсептөө үчүн атайын формула бар, анын жардамы менен сиз намазды качан баштоо керек экенин болжолдоого болот. Бул үчүн сиз асман телосу зениттен качан чыгаарын жана күн кайсы убакта батарын так билишиңиз керек. Бул аралык 7 бөлүккө бөлүнөт, анын 4ү бешим намазынын убактысына, 3ү аср намазына бөлүнгөн.

Шам намазы (шам, ахшам) — үч рекет фарз жана эки сүннөт.

Убакыт: күн баткандан кийин жана кечке чейин таң атат.

Үч рекеттен турган намаз экинчи рекеттин ташаххудунан кийин момун үчүнчү рекетке көтөрүлө тургандай окулат. Анын алкагында «Фатиха» сүрөөсүн өзүнө окуйт жана белинен рүөгө кирет. Андан кийин бул абалдан чыгуунун жолу, сажда жана отуруу (кууд) болот, анын ичинде момун ташаххуд, салават, Бакара сүрөсүнөн бир аят окуп, салам айтып, намазын толуктайт.

Түнкү намаз (иша, ясту) — 4 рекет фарз жана эки сүннөт.

Убакыт: кечки таңдын көрүнбөй калганынан таң атканга чейин.

Намаз окууга тыюу салынган убакыт
Ааламдардын ырайымы болгон Мухаммад (с.а.в.) хадистеринин биринде дубаны (намазды) окууга тыюу салган:

1) күн чыкканга чейин чыкканда, б.а. күн чыккандан кийин болжол менен 30 мүнөттөн кийин;

2) асман денеси зенитте турганда;

3) күн батканда.

(Ушундай маанидеги хадисти Бухари, Муслим, ан-Насаи, Ибн Мажи келтирген).

Белгилей кетсек, жогоруда айтылган беш парз намаздын сүннөт бөлүктөрү сүннөт-муаккадага тиешелүү. Булар Мухаммед пайгамбардын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) эч качан калтырбаган ыктыярдуу амалдары. Бирок, сүннөттүн ушундай бир түрчөлөрү бар, аны акыркы Пайгамбар (с.а.в.) кээде өткөрүп жибериши мүмкүн. Фикхте мындай аракеттер «сүннөт гайр муаккада» деп аталат. Намазга карата бул сүннөт болгон учурларды тизмектейбиз:

1. Шам намазынан мурда, б.а., намаздын фарзынан мурда төрт рекет.

2. Бешим намазынан кийин эки рекет, б.а. бул намаздын сүннөт-муаккадынан кийин эки рекет.

3. Куптан намазынан кийин эки рекет, б.а. бул намаздын сүннөт-муаккадынан кийин эки рекет.

4. Жума намазынан кийин эки рекет, б.а. Жума намазынын акыркы төрт рекет сүннөтү муаккадынан кийин.

Дуба тилектериниз кабыл болсун!

Досторуңуз менен бөлүшүңүз..........

KYRGYZCHA SITE