Пример HTML-страницы

МЕЧИТКЕ КАТТООНУН СУННОТТОРУ.

https://kyrgyzcha.site/?p=35385&preview=true Намаз убагы,жана намаз уйронуу болуму!

БисмиЛлахир рохмаАнир роХиим

 

«МухаМмад пайгамбарыбыздын (саллаЛлаху алейхи ва саЛлам) сунноТтору» китебинен алынды…

 

МЕЧИТКЕ КАТТООНУН СУННОТТОРУ

 

С.1. Вуду дааратты уйдо алуу. (Бухари)

 

С.2. Азанды угаар менен ото зарыл жана озгочо маанилуу болбогон иштерди токтотуу.

 

С.4. Уйдон чыгып баратканда томонку дубаны окуу: «БисмиЛлахи тавАккалту ‘алаЛлохи ва Лаа Хаула уа лаа КуаТа илЛа биЛлах»

АЛЛАХтын ысмы менен жана АЛЛАХка тобокел кылып (уйдон чыктым), АЛЛАХтын кучунДой куч да кудурет да жок!

 

Кошумча маАлымат: Хадистерде айтылгандай, адам уйдон чыгып баратып ушул дуаны окуй турган болсо,анда периште минтип жарыялайт: «Сееин муктаждыктарын чечилет (б.а.аткарылат) жана сен баардык кыйынчылыктардан,проблемалардан корголгон болосун». Муну уккАн (каргышка калган) шайтан аны таштап кетет, б.а. ага каршы жасалууучу жамандыктарын жана кол салууларын токтотот.

 

https://accounts.binance.me/ru/register?ref=556102233

С.5. Ал эми суннот катары кабардалган мобу дуба болсо ушундай пазилетке: аны окуган адам учун жетимиш мин периште дуба кылат.

 

«АЛЛАХумма ‘инни ас ‘алука би хаккис-са-илина ‘алайка ва бихакки мамшайа хаза фа ‘инни лам ахруж ашарам ва лаа батаран ва лаа рийаа-ан ва лаа сум’атан ва хоражту иттикОо ‘асахотика вабтигоо’а мардоотика ва ас’алука ан ту’идани минанНари ва ан тагфира ли зунуби фа иннаху лаа ягфируз зунуба иЛла АНта.

 

О АЛЛАХ, чындыгында, мен Сенден сурануучунун акысы аркылуу жана Сага бараткандын акысы аркылуу кайрылам. Чындыгында мен текеберлик учун,данк учун,эл корсун учун же мактануу учун (уйдон) чыкканым жок. Мен Сенин каарындан коркуп, Сенин ыраазылыгына жетуу учун чыктым. Сенден мени тозок отунан сакташынды суранам жана менин куноомдун кечирилишин тилеймин. Чындыгында, куноолорду Сенден бАшка эч ким кечире албайт! (Ибн Мажжах)

 

С.6. Мечитке намазга бара жатып,кадамдарды майда таштоо керек,анткени ар бир кадам учун сооп сыйлык берилет. (ат Таргиб)

 

С.7. Уйдон сол бут менен аттап чыгуу керек, бирок мечитке он бут менен аттап кируу шарт. (ат Таргиб)

 

С.8. Мечитке кирээрде томонку дубаны окуу кажет: «АЛЛАХуммафтах ли абваба рахматика. АЛЛАХуммагфир ли зунууби вассаламу ‘алаа расулиЛлах.

О АЛЛАХ, мен учун Озундун Ырайымындын эшиктерин ача кор. О АЛЛАХ, менин куноолорумду кечир. АЛЛАХтын Элчисине с.а.в саламдар болсун. (Ибн Мажжах)

 

Аягы…

 

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Admin
Оцените автора
KYRGYZCHA SITE
Пикир калтырыныз.

https://www.binance.com/ru/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&ref=CPA_00NB2ZZDKX
Пример HTML-страницы